xoves, 25 de setembro de 2014

Hepatitis C

A enfermidade da hepatitis C é unha enfermidade descuberta no ano 1989 producida por un virus e por tanto, unha enfermidade contaxiosa.
  1. Dor no cudrante superior dereito do abdome
  2. Hinchazón abdominal provocada por un líquido 
  3. Defecacións pálidas ou de cor arxilosa
  4. ....
Esta enfermidade crónica afecta ao fígado e como consecuencia fórmase cicatrización, entre outras consecuencias.

O custo da súa medicación é desorbitado de tal maneira que  custa 60.000 euros por 90 días de tratamento

Foto dos síntomas
(Estas imaxes poden ferir a súa sensibilidade)

Ningún comentario:

Publicar un comentario