xoves, 25 de setembro de 2014

Hepatitis C

A enfermidade da hepatitis C é unha enfermidade descuberta no ano 1989 producida por un virus e por tanto, unha enfermidade contaxiosa.

martes, 23 de setembro de 2014

Presentación

Bos días, chámome Antón Vidal, son un alumno de Ciencias para o Mundo Contemporáneo no instituto boirense IES Praia Barraña,
asinatura impartida neste centro pola mestra Ana Urbieta.